Skola: Vi är stolta men inte nöjda

En bra förskola och skola lägger grunden för ett gott vuxenliv. Behörighet till gymnasiet är en stark grund att stå på och ger goda förutsättningar för att komma ut i arbetslivet. En likvärdig, trygg och attraktiv skolmiljö med lärande i fokus ger de rätta förutsättningarna för Oxelösunds elever att förbereda sig för vuxenlivet. I Oxelösund hade 87 % (samma nivå som rikssnittet i landet) av eleverna år 2021 en behörighet till att studera på gymnasienivå. Det är vi stolta över.

För- och grundskolan i Oxelösund har den senaste mandatperioden gjort en resa med att skapa en helt ny organisation. Tre skolor med olika inriktning där elevers intresse får styra valet av skola. Elevhälsan har förstärkts, fler vuxna finns för att stötta elever där vi bland annat har infört familje-och skolpedagoger som ett extra stöd för…

Läs mer

Det ska vara tryggt att åldras i Oxelösund

Vi socialdemokrater vet att grunden för ett tryggt samhälle är allas lika värde och att vi gemensamt tar ansvar för varandra och gemensamt bygger vår välfärd. Därför är det viktigt att äldreomsorgen och hemtjänsten drivs i kommunal regi och inga skattepengar ska gå till privata vinster.

Vi satsar 26 miljoner mer på de närmaste tre åren än vad Alliansen gör.  För att det ska vara tryggt att åldras i Oxelösund så vill vi fortsätta satsa på fast omsorgspersonal i äldreomsorgen. Alla äldre som har bistånd ska ha en fast kontaktperson som är utbildad undersköterska. Redan idag är 86% av de anställda…

Läs mer

Nyfiken på vad du kan göra för klimatet?

Är du nyfiken på hur vi tillsammans kan ändra miljö- och klimat? Socialdemokraterna i Oxelösund bjuder in till öppet möte.

Åsa Westlund (S), ordförande i finansutskottet och f.d. EU-parlamentariker med ansvar för klimat- och miljöfrågor besöker Oxelösund. Tillsammans diskuterar vi vad grön omställning betyder för dig och vilka klimatutmaningar vi står inför. Torsdag 1 septemberKlockan 18:00-19:00Koordinaten, Järntorget 7, Oxelösund Bjud gärna med vänner och arbetskollegor. Kaffe serveras.

Läs mer
facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet