Vård och omsorg

Vi socialdemokrater vill att alla i omsorgen ska ha en fast omsorgs- personal knuten till sig och alla som jobbar i omsorgen ska kunna förstå och göra sig förstådda i svenska språket, både i tal och skrift.

Vi tycker att i Oxelösund ska vår verksamhet drivas i kommunal regi och inga skattepengar ska gå till vinster i välfärden.

Vi tycker att alla som har behov av särskilt boende ska ha ett anpassat och bra boende, vi vill även utöka samverkan med frivilligorganisationer för att bryta ensamheten för äldre.

Vi vill att du som behöver stöd av samhället ska få din vård i så stor utsträckning som möjligt hemma i Oxelösund. Vi vill därför ha egna familjehem och behandlingsverksamhet på hemmaplan. Vi vill ha en väl fungerande förebyggande verksamhet i skolorna och i den öppna verksamheten.

Vi vill värna om goda arbetsvillkor för dig som är anställd inom omsorg. Alla ska kunna jobba 100% och ofrivilliga delade turer ska bort. Undersköterska ska vara lägsta utbildningsnivå för anställda och vi ska bedriva en aktiv kompetensutveckling.

Vi anser att arbete ger människor en ekonomisk frihet och möjlighet till personlig utveckling. Alla som kan arbeta ska bidra till vår gemensamma välfärd. Därför vill vi fortsätta driva och utveckla arbetsmarknadsenheten ”Drivhuset” för att fler ska kunna taett jobb eller utbilda sig.

Vi vill att anställda inom vård och skola ska ha tillgång till arbetsskor.

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet