Klimat och miljö

Vi socialdemokrater vill snabba på omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi vill fortsätta att bygga laddstolpar, både i bostads- områden och i offentliga miljöer.

Vi vill bygga mer anläggningar med solpaneler.

Vi vill bygga en ny återvinningscentral. Nuvarande återvinningscentral är trång och det är svårt att sortera rätt.

Vi vill införa flerfackstunnor. Då kan vi sortera hushållsnära. Det leder till färre transporter och bättre sortering.

Vi vill byta ut kommunens fordon till miljöfordon.

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet