Näringsliv

Vi socialdemokrater vill satsa på ett levande centrum med ett torg där människor möts, med plats för både handel och fritid.

Vi anser att när samhället växer med nya människor och företag vill vi vara snabba med att bygga ut infrastrukturen med vatten och avlopp, fiberanslutningar och nya anslutnings- vägar till nya bostadsområden.

Vi vill att det offentliga ska fortsätta att äga och ha rådighet över energi och VA-frågor, stadsnät och fjärrvärme. Det är viktigt för att alla ska ha tillgång till det till ett rimligt pris.

Vi vill främja den lokala handeln. Det gör vi genom att skapa förutsättningar som gör det enkelt att bedriva verksamhet i Oxelösund men också genom att uppmuntra invånare och besökare till att handla lokalt.

Vi vill att det fortsatt ska vara avgiftsfritt att parkera på våra offentliga parkeringar.

Vi vill fortsätta utveckla området kring gästhamnen och att det fortsatt ska vara i kommunal ägo och därför viktigt att vi investerar själva.

Vi vill fortsätta att rusta befintliga gator och vägar.

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet