Kultur och fritid

Vi socialdemokrater vill att det ska finnas valmöjligheter för alla våra medborgare, inom kultur och fritid. Gammal som ung ska få möjligheten till att kunna utöva sport, gå på utställningar eller delta på musikunderhållning.

Vi vill att våra unga ska vara prioriterade. Det ska ske genom att föreningsbidragen riktas mot våra barn och unga.

Vi vill värna våra barn och ungas trygghet genom att arbeta så att fler vuxna finns i barn och ungdomars miljöer.

Vi vill att helg- och lovaktiviteter prioriteras.

Vi vill värna och utveckla vår Kulturskola.

Vi vill utreda möjligheten att inrätta en Fritidsbank, där barn och unga kan låna sportutrustning.

Vi vill utveckla området ”Jogersöhem” till ett turistområde med möjlighet till övernattning, aktivitet och bad.

Vi vill fortsatt lägga resurser på våra badplatser och vår fantastiska skärgård för att den ska vara tillgänglig och hålla en hög standard.

Vi vill bygga en actionpark för våra barn och ungdomar på Frösängsgärde och utveckla det till en attraktiv plats.

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet