Skola och utbildning

Vi socialdemokrater vet att en bra förskola och skola för våra barn lägger grunden för ett gott vuxenliv. Vi vet att behörighet till gymnasiet är en stark grund att stå på.

Vi vill ha en skola som är likvärdig för alla. Det betyder att elever ska kunna välja skola i Oxelösund, men skolor ska inte kunna välja elever.

Vi vill att fokus ska vara kunskap och bildning, inte vinstjakt – stoppa vinstuttagen i skolans värld.

Vi vill öka andelen yrkesutbildad och behörig personal inom förskola och skola med lägsta utbildningsnivå barnskötare.

Vi vill behålla och utveckla läxhjälp och en skola på lovet som fokuserar på barnen och deras behov.

Vi vill fortsätta med frukost till alla barn på F-9 skolor.

Vi vill fortsätta jobba för skolnärvaro för våra barn och unga genom familj och skolpedagoger.

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet