Vad är Moderaternas löfte om trygghetsboende värt idag?

Oxelösund: Ska Kustbostäder verkligen bedriva trygghetsboende? Det är en kommunal uppgift att bedriva trygghetsboende.

Kustbostäder är ett allmännyttigt bolag och ska driva verksamhet enligt bolagsordning och ägardirektiv. Att driva och betala ett trygghetsboende finns inte i bolagsordning eller i ägardirektiv. Det är naturligtvis behjärtansvärt men det är ett problem.

Dag Bergentoft (M) har alltid efterfrågat fler trygghetsboenden i centrum. Han förordade till och med ett sådant i Nya Prisman. Men han vill inte betala kostnaderna för trygghetsboende i Vitsippan. Det skjuter han över på Kustbostäder.

Även om man ändrar bolagsordning och skriver nya ägardirektiv, så kvarstår frågan: Är det så det ska fungera, att kommunen skjuter över sina kostnader till sina bolag? Stå upp för det du sagt, Dag! Betala trygghetsboendet med kommunala medel och inte med hyresgästernas pengar.

Linus Fogel (S)
Oppositionsråd Oxelösund

Malin Björgum (S)
Ordförande för Socialdemokraterna i Oxelösund

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet