Studier

Politik är inte bara engagemang utan även kunskap. Som medlem i vårt parti har du möjlighet att ta del av flera olika utbildningar på olika nivåer.


Vår historia Det finns många anledningar att läsa om arbetarrörelsens historia. Man lär sig något om rörelsens och partiets värderingar och hur de har förändrats och omtolkats över tid. Historien handlar även om vår och arbetarrörelsens identitet och särart i jämförelse med andra rörelser och partier. Den här delen av medlemsutbildningen handlar om arbetarrörelsens framväxt, genombrottstiden, folkhemsepoken, Socialdemokraterna efter 1980 samt Socialdemokraternas program.


Vår ideologi I ett samhälle i ständig förändring behövs socialdemokratiska värderingar, samhällsanalys och strategier. Det förutsätter att vi är många som är med och utvecklar våra idéer och politik för framtiden. Genom att i grupp få chans att samtala och diskutera socialdemokratisk ideologi ökar förståelsen för de värderingar, den samhällsanalys och de strategier som är basen i vår politik- och organisationsutveckling. Den här delen av medlemsutbildningen fokuserar på socialdemokratiska grundläggande värderingar, maktstrukturer i samhället samt socialdemokratiska strategier.


Vår organisation Socialdemokraterna ska vara ett folkrörelseparti. Det förutsätter att vi är många som är med och utvecklar våra idéer om framtiden. För att lyckas med det är det viktigt att förstå hur vår organisation är uppbyggd och fungerar – dels för att kunna utveckla sitt personliga engagemang men även för att kunna förändra och påverka. Den här delen av medlemsutbildningen inriktas till Socialdemokraterna som folkrörelseparti, folkrörelse-engagemang samt kampanj och valrörelse.


Övriga utbildningar För dig som är förtroendevald har vi ett flertal utbildningar att erbjuda. Bland annat om ledarskap, förtroendeuppdrag, styrelseuppdrag samt politiska ämnes-utbildningar. Samtliga utbildningar arrangeras i samarbete med Arbetarnas bildningsförbund – ABF. Är du intresserad av att gå en utbildning är du välkommen att kontakta partiexpedition.

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet