Vilket Oxelösund vill du ha efter valet?

I insändare den 15 augusti efterlyser Dag Bergentoft (M) och Katarina Berg (M) ett bättre ledarskap. Låt mig presentera en del av det som har genomförts av den sittande majoriteten bara den senaste mandatperioden i Oxelösunds kommun.

Den senaste mandatperioden har Oxelösund vuxit och utvecklats i snabb takt. Det är ett resultat av politiska prioriteringar och beslut av majoriteten. Nya bostäder har byggts och fler invånare har flyttat till Oxelösund. Nya företag har startats och skapat nya arbetstillfällen. Vi har satsat på den yttre miljön, asfalterat gator, byggt nya lekparker, rustat idrottsplatsen och badplatserna, tillskapat nya och rustat befintliga parkområden. Vi har byggt nya skol- och förskolelokaler och nytt särskilt boende för att möta behovet när kommunen växer. Listan av insatser skulle kunna göras mycket längre.

Frågan är vilket Oxelösund du vill se nästa mandatperiod? Ett Oxelösund som fortsätter att utvecklas och växa eller ett där skattesänkningar och utförsäljningar går först. Vi söker förtroendet för fyra nya år där vi kan fortsätta att utveckla vår kommun.

Catharina Fredriksson
(S)Kommunalråd

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet