Var så goda, ett dukat bord


Debattartikel publicerad på Södermanlands nyheters hemsida 2022-11-16

Var så goda, Moderaterna, ni får en bra start.

Nu stundar nya tider. Vi Socialdemokrater har lagt en stadig och trygg grund för den nya majoriteten i Oxelösund. Det går inte att misslyckas nu, eller? Vi har en helt ny skolorganisation med tre inriktningar: Musik- och kultur på Oxelöskolan, Idrott- och hälsa på Ramdalsskolan och Miljö- och teknik på Peterslundsskolan. Allt för att eleverna ska kunna välja efter sina intressen. Det ger en bra grund och stärker barnens möjligheter för egen utveckling.

Vi har låtit bygga en ny fin och väl fungerande skola, vår nya Oxelöskola. Men den är ju bara ett fint skal. Inuti finns möjligheter till bra pedagogik, flexibla lokaler och trygghet för barnen. Allt för att ge bra förutsättningar att nå kunskapsmålen. Vi har också börjat bygga en ny förskola i Peterslund, som kommer att stå klar 2023. Peterslundsskolan kommer att renoveras. Då har samtliga våra skolor fått en rejäl renovering. Vi har nu en anställd skolläkare och en heltidsanställd skolpsykolog

Vi har på flera områden utökat samverkan med vård- och omsorgsnämnden, allt för att inga barn ska falla mellan stolarna. Familjestödjarna är en del av det samarbetet.

Vi har infört fria arbetsskor till förskole- och fritidspersonal.

Under sommarlovet fick våra ungdomar fria busskort.

Och till sist, vi har en ekonomi i balans. Så, var så goda, nya majoriteten M, SD, KD och L.

Ni kommer till ett dukar bord. Förvalta det väl.

Socialdemokraterna i Oxelösund
Britta Bergström
Claes-Göran Borrman

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet