Välfärdsanställda ska inte agera gränsvakter

Sverige och Oxelösund: Det blev nyligen klart att regeringen som utgörs av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna med starkt inflytande från Sverigedemokraterna går vidare med utredningen av en ny lag – den som sätter krav på välfärdsanställda att anmäla papperslösa till polisen och Migrationsverket. Det gäller att agera innan lagen införs tycker vi.

Vid senaste kommunstyrelsemötet i Oxelösund avslogs ett initiativ att skriva till regeringen om att undanta kommunanställda från anmälningsplikten, det som kallas för angiverilagen. För oss i Socialdemokraterna var detta en viktig markering för att visa att lärare ska vara lärare och inte gränsvakter, därför ställde vi oss bakom Vänsterpartiets initiativ.

Välfärdsanställdas uppgift är att ge personer utbildning, vård, omsorg och socialt stöd utifrån behov. Enligt t.ex. barnkonventionen har alla barn rätt till utbildning, lek och en meningsfull fritid. Alla människor har rätt till vård som inte kan anstå, oavsett legal status och de har även rätt till nödbistånd från socialtjänsten. Det finns stora risker för liv och hälsa med anmälningsplikt inom välfärden. De människor som lever som papperslösa i Sverige kommer på grund av rädsla att avstå från att söka nödvändig vård, nödbistånd från socialtjänsten eller till och med pedagogisk verksamhet för barn. Det finns till exempel särskilda farhågor kring våldsutsatthet för kvinnor där socialtjänsten kan göra viktiga insatser.

Flera fackförbund och tunga organisationer i civilsamhället har redan ställt sig starkt kritiska till förslaget. Välfärdsanställdas uppgift är att ge människor utbildning, vård, omsorg och socialt stöd utifrån behov, inte att agera gränsvakter och ange människor som redan befinner sig i utsatthet. Lärare och vårdpersonal bygger sina uppdrag på tillit och vem vill jobba i en verksamhet där tilliten ska sättas på spel för att dessa grupper ska ange människor, ingen om du frågar oss. Därför anser vi det viktigt att tillskriva regeringen och tydligt markera att detta tycker vi är fel.

Linus Fogel (S)
Oppositionsråd

Var med och gör Sverige tryggare.
Bli medlem: www.socialdemokraterna.se/bli-medlem

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet