Skolan är så mycket mer än bara lokaler

Publicerad på sn.se den 24 november 2022


Eva och hennes partikamrater i Moderaterna har helt rätt i att skolan är mer än lokaler. Det är just det vi pekar på i vår insändare. Förutom byggnader så pekar vi på skolornas olika inriktningar. Vi pekar på att vi anställer skolläkare och skolpsykologer. Vi pekar på hur vi jobbar intensivt med det pedagogiska arbetet och hur vi samverkar med socialtjänsten för att få elever som inte går i skolan att komma dit. Vi samverkar med fritidsgården, ungdomsstödjare och familjestödjare för att ge ökad trygghet. Vi utökar tiden för barn i förskolan för att nämna lite av allt vi fyller lokalerna med.


Ni pekar på stora kostnader för upplåning av nya lokaler. Vi har lyssnat och läst Kommuninvests rapport ”Att äga eller hyra sina verksamhetslokaler” Där pekar de tydligt på att det alltid är billigare att investera och bygga själva än att låta någon privat bygga och vi hyr. 


En av de starkaste skyddsfaktorer vi kan vidta är att ge våra barn möjligheten till utbildning, där tycker vi lika. Vi ser att resultaten för behöriga till yrkesprogram på gymnasiet är över snittet i riket samt att andelen elever som tar examen från gymnasiet är betydligt högre än riket, vilket är just den där starka skyddsfaktorn. Vi ser också att resultaten i åk 6 behöver förbättras och just därför har vi satt det som ett övergripande mål i kommunfullmäktige. Vi vet, att goda resultat, inte primärt handlar om mer resurser utan hur vi använder resurserna på ett effektivt sätt. Ni har valt att satsa 3,3 mkr extra i skolan, men den viktigaste frågan kvarstår, vad vill ni satsa på? 


Britta Bergström(s)
Claes-Göran Borrman(s)

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet