Skola: Vi är stolta men inte nöjda

En bra förskola och skola lägger grunden för ett gott vuxenliv. Behörighet till gymnasiet är en stark grund att stå på och ger goda förutsättningar för att komma ut i arbetslivet. En likvärdig, trygg och attraktiv skolmiljö med lärande i fokus ger de rätta förutsättningarna för Oxelösunds elever att förbereda sig för vuxenlivet. I Oxelösund hade 87 % (samma nivå som rikssnittet i landet) av eleverna år 2021 en behörighet till att studera på gymnasienivå. Det är vi stolta över.

För- och grundskolan i Oxelösund har den senaste mandatperioden gjort en resa med att skapa en helt ny organisation. Tre skolor med olika inriktning där elevers intresse får styra valet av skola. Elevhälsan har förstärkts, fler vuxna finns för att stötta elever där vi bland annat har infört familje-och skolpedagoger som ett extra stöd för att stötta skolnärvaro.

Men vi är inte nöjda.

Om kunskapsresultaten ska fortsätta uppåt behöver jämlikheten öka och fokus i alla skolor vara på kunskap och bildning. Våra barn och ungas rätt till en god utbildning måste gå före vinstjakt.

Britta Bergström (S)

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet