Nej till ändring i riktlinjer för tomtkö

Varje år får vi gemensamt in ca 7 mkr när vi arrenderar ut vår mark. Detta är ett betydande tillskott för oss i kommunen. 7 mkr kan användas för att finansiera gratis busskort till barn och unga under sommaren, gratis lågpriskort på buss till äldre, fritidsaktiviteter för barn och unga, arbetsskor till medarbetare i förskolan och inom vård och omsorg, trygghetsvärdar i skolan, gratis frukost till barn i skolan samt 4 extra undersköterskor.

Samtidigt så behåller vi ägandet inom kommunen och det har givetvis betydelse den dagen vi vill låna pengar eftersom banken kräver säkerhet när vi ska låna pengar och om vi då äger mycket mark, fastigheter och välmående bolag så kan vi givetvis låna mer pengar till mer förmånliga villkor.

När vi säljer vår gemensamma mark i kommunen så måste vi följa principen att hushålla med våra gemensamma resurser och inte gynna enskilda aktörer genom att sälja mark till underpris. Vi ska utifrån marknadsvärde få betalt och inte sälja något till underpris. Denna värdering ska ske genom en oberoende expertvärdering. När vi säljer detaljplanerad mark så är försäljningspriset betydligt högre än vid försäljningen av råmark. Väljer vi vägen att börja sälja råmark så kommer vi per automatik att rea ut vår gemensamma mark. Detta tycker vi är att gynna enskilda aktörer samt att vi avviker från principen att hushålla med våra gemensamma resurser.

Av den anledningen säger vi nej till ändringar av riktlinjer för tomtkö och yrkat avslag mot Moderaterna och de styrandes förslag.

Linus Fogel (S)
Oppositionsråd

Vill du vara med och jobba för rättvis politik för Oxelösund?
Bli medlem: www.socialdemokraterna.se/bli-medlem

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet