Därför säger vi nej till LOV

Sittande majoritet i Oxelösund med M, Sd, Kd och L i spetsen har för avsikt att införa LOV i Oxelösund. Vi socialdemokrater står inte bakom detta och vi tycker att hemtjänsten ska drivas i kommunal regi. Men varför?


För oss är LOV en väldigt begränsad valfrihet när du som kund endast kan välja vem som ska komma hem till dig och utföra det biståndsbeslut som kommunens biståndshandläggare fortsatt måste besluta om enligt lag. Jag som socialdemokrat är medveten om att våra äldre i vissa lägen gärna skulle vilja kunna välja vem som kommer hem till dem. Sedan något år tillbaka har vi inte bara i Oxelösund utan i hela landet infört det som kallas fast omsorgsperson i hemtjänsten. Detta innebär att våra äldre får en person som ansvara mer för omvårdnaden och för kontakten med den äldre. Detta skapar trygghet och även möjlighet att signalera om man som äldre inte är nöjd med sin kontaktperson och med dialog med kommunen så finns möjligheten att få en ny omsorgsperson. Detta kan vi som kommun tydligt reglera och jobba aktivt med och då ger vi de äldre samma valfrihet som LOV. Vill man på riktigt ha en bättre hemtjänst och mer generösa bistånd och större valmöjlighet för våra invånare så borde M, Sd, Kd och L satsa extra pengar på att göra biståndsbedömningen mer generösa med tex mer socialtid med de äldre, fler besök eller fler tillfällen för träning och omvårdnad. Det är att satsa på hemtjänsten.


I LOV så ansvarar kommunen fortsatt för nattomsorg, sjukvårdsinsatser, sjukgymnastik och arbetsterapeut mm. M, Sd, Kd och L skulle även här göra klokast i att satsa mer pengar på fler sjuksköterskor, mer personal på natten, fler sjukgymnaster och arbetsterapeuter för att ge mer träning, omsorg och stöd i hemmet för våra äldre. Det är att satsa hemtjänsten.


Vi vet också att när det gäller nöjdheten hos kunderna så är det inte någon skillnad mellan LOV-företag och kommunens egen verksamhet. Däremot vet vi att personalen jobbar fler delade turer, jobbar i mindre utsträckning heltid, har sämre lön och har fler vikarier som kollegor hos LOV-företag än hos kommunen. Även trivseln är sämre och man upplever att man har mindre inflytande hos privata utförare. Lägg mera pengar på personalen och deras villkor. Det är att satsa på hemtjänsten.

Kommunen har alltid yttersta ansvaret för omsorgen enligt lag och måste kontrollera alla privata utförare så de utför sitt uppdrag, kommunen måste också alltid ha en organisation för att ta emot alla brukare vilket gör att kostnaderna för att inrätta en kontrollfunktion och en extra stor bemanning blir onödigt stora för kommunen.

Att sedan majoriteten av bolagen inom LOV är AB gör att det överordnade syftet för dem är att göra vinst på skattebetalarnas pengar. Det är inte att satsa på hemtjänsten.

Tyvärr har vi senaste åren också sett en kraftig ökning av välfärdsbrottslighet där privata aktörer lurar kommunerna på pengar. Dessa privata aktörer har visat sig många gånger vara både kriminella organisationer och till och med terrororganisationer som sett det ett utmärkt sätt att tvätta pengar på. Genom att inte införa LOV så undviker vi helt denna risk.

Linus Fogel (S)
Oppositionsråd

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet