Badhusviken kan växa och utvecklas. Så här tycker vi.

Oxelösund: Vi socialdemokrater inser att detta område är viktigt och betydelsefullt för Oxelösundarna och därför är det viktig för oss att många får tycka till om området. Vi skulle vilja se en bred undersökning där många tillfrågas om vad man vill med området.

Vi måste också tydligt veta vad olika åtgärder i området kommer kosta oss Oxelösundare så att vi tydligt kan ta ställning. Information är helt avgörande och viktigt att den är öppen och tillgänglig för alla om vad som händer i frågan och i området.

När det gäller oss socialdemokrater så har vi diskuterat brett i vårt parti och vi har kommit fram till följande ställningstagande runt området Badhusviken och området ut till gästhamnen.

För det första tycker vi det är väldigt viktigt att kanten mot kanalen stärks så snart som möjligt så att inte mark rasar ner i kanalen och att bryggan utanför sjöbodarna renoveras så att den åter kan användas för allmänheten och för båtplatser. Viktigt också att bilar ska kunna åka ut på området och att båtar kan läggas på marken framför sjöbodarna.

För det andra så står vi fortsatt fast vid att gästhamnen är en viktig turistattraktion för Oxelösund och därför vill vi bygga en restaurang vid läget. Någon form av stabilare vågbrytare eller pir vill vi undersöka om det är möjligt att bygga för att minska påverkan av vågor i gästhamnen.

När det gäller området vid gamla båt och motor (Badhusviken) så kan vi tänka oss följande scenarier för området:

• Utveckla området på samma sätt som vi gjort vid Stenvik. Rekreation, parkområde, stora bryggor med sittmöjligheter, boulebanor, grillplatser, en multiplan, kanske beachvolleyplan eller annat. Ställplatser för husbilar med tillhörande duschar, kök och plats att tömma latrin både för husbilar och båtar skulle kunna göra området attraktivt för turister och skapa lite liv och rörelse i området. Det finns även förslag på att tillskapa mindre bodar i området för olika typer av försäljning sommartid samt kanske en större servering för glass.

• Ytterligare ett förslag är att bebygga området men då glesare och lägre bebyggelse än i förslaget som finns framtaget idag. Viktigt är att tillskapa mycket naturområde i området samt att bryggor och promenadstråk är väldigt tillgängliga för allmänheten.

• När det gäller bodarna så ska de absolut vara kvar men när det gäller var de ska placeras så anser vi att vi måste lyssna in vad invånarna i Oxelösund tycker. Vi vill att bodarna ska renoveras så det alla är fräscha och ger ett trevligt, inbjudande och attraktivt intryck i området.

• Vi är positiva till att etablera husbåtar i området om det finns en efterfrågan

Socialdemokraterna I Oxelösund
Linus Fogel (S) – Oppositionsråd

Vill du vara med och jobba för ett trevligare Oxelösund?
Bli medlem: www.socialdemokraterna.se/bli-medlem

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet