Värna våra kommunala bolag i Oxelösund

Socialdemokraterna i Oxelösund värnar och arbetar för en sammanhållen och effektiv verksamhet. Vi vet att om man håller ihop och samverkar så blir det billigare och effektivare.

Oxelö Energi äger vatten- och avloppsnät, fjärrvärmenät, elnät och stadsnät. Man ansvarar också för renhållningen. För Socialdemokraterna är det viktigt att såna saker ägs offentligt. Då får alla tillgång till det till ett rimligt pris.  

Oxelösund har några av Sveriges billigaste avgifter för de här tjänsterna. Det visar Nils Holgerssonundersökningen som görs varje år. I Nyköping (2021) betalar man 2.093 kronor/månad i avgifter för en lägenhet på 67 kvm. För samma lägenhet är avgifterna i Oxelösund 1.647 kronor/månad. 

Kustbostäder och Oxelö Energi samverkar och har gemensam administration och en och samma VD. Det betyder att man sparar administration och kan hålla kostnaderna nere.  

Vi har också samlat fastighetsskötseln och städningen av samtliga fastigheter på ett ställe. Både Kustbostäders och kommunens. Samma sak där, det blir billigare och effektivare.  

Moderaterna vill nu splittra den organisationen genom att konkurrensutsätta bland annat städ- och fastighetsskötsel.  

Socialdemokraterna vill behålla och utveckla bolagen. Så att alla invånare har tillgång till infrastruktur och hyresrätter till ett rimligt pris. 

Benita Vikström (S)
Socialdemokraterna i Oxelösund 

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet