Utveckla gärna besöksnäringen, men till rätt pris

Oxelösund: Vid kommunstyrelsens senaste möte hade det kommit in ett e-förslag hur besöksnäringen i Oxelösund kan utvecklas i form av en anläggning för tömning av gråvatten och latrin från husbilar. För den som inte känner till det är gråvatten det som bildas vid rinnande vatten i husbilar när man tvättar händer, diskar etc. Detta får inte tömmas var som helst då det kan innehålla kemikalier utan ska göras vid anvisad plats. Det är i grunden en fråga om miljö och klimat.

Vi socialdemokrater är positiva till den stora attraktionskraft och utveckling som skett när det gäller besök av husbilar i vår stad. Vi tycker att det skulle vara mycket intressant att bygga en anläggning för tömning av gråvatten och latrin i nära anslutning till tex Stenvikshamnens uppställningsplats. Idag är området iordningsställt till en attraktiv park med en fin brygga och grillplats. Vi socialdemokrater har tidigare ställt oss bakom ett e-förslag om att bygga en kommunal bastu vid Stenviksbadet. Skulle det då också utökas med servicen som föreslås i e-förslaget nämligen en tömningsstation för gråvatten och latrin skulle vi ha ett unikt fint och attraktivt område för husbilsaktivitet året runt.

Dock ser vi ett problem med det inkomna e-föreslaget ”Tömning av gråvatten och latrin för husbilar” och det är att det inte är tillräckligt berett. Vi saknar en tydlig prisuppgift för vad det skulle kosta att bygga och drifta en sådan anläggning. För att vi i politiken ska kunna ta ett välavvägt och välgrundat beslut är kostnadsfrågan en mycket viktig del.

Av den anledningen yrkade vi återremiss av ärendet men fick tyvärr inte tillräckligt med stöd. Vi ser gärna en utveckling av besöksnäringen men det ska vara tydligt vad det kommer att kosta att bygga och ta det i drift.

Linus Fogel (S)
Oppositionsråd

Vill du vara med och utveckla besöksnäringen i Oxelösund?
Bli medlem: www.socialdemokraterna.se/bli-medlem

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet