Självklart att vi ska ha ett badhus i Oxelösund

Oxelösund: Som ni kanske har hört och sett i nyhetsmedia har frågan om ett badhus vara eller icke-vara i Oxelösund blossat upp. Ska Oxelösund ha ett eget i framtiden eller ska vi dela med Nyköping?

Eftersom det är ett långsiktigt beslut som sträcker sig över nästa mandatperiod är det viktigt, att som i alla övergripande frågor, ha en bred dialog med medborgare men även över partigränser. Visst är det en stor investering som ska rymmas i en redan investeringstung budget framåt. En budget där många av våra byggnader idag har passerat sitt bäst före datum, som skolor och äldreboende. Vi liksom många andra kommuner i Sverige står inför samma utmaningar, då många byggde nytt nästan samtidigt.

Frågan om badhus och sporthall har lyfts de senaste åren i kommunstyrelsen och vi från Socialdemokraternas sida har aldrig varit inne på spåret att samlokalisera badhuset och sporthallen med Nyköping.

Jag blir förvånad och fundersam när kommunalråd Dag Bergentoft (M) lyfter eget tyckande i den offentliga debatten i en så här stor och viktig fråga. Han utrycker ”att han vill skapa debatt”. Men vad tycker hans parti och hans samverkanspartier Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna? De styr ju ändå kommunen tillsammans.

För oss socialdemokrater handlar politik ytterst om att vi politiker är folkvalda och ska representera våra väljare i Oxelösund. För oss socialdemokrater handlar det om att vi först förankra ett så här stor och viktiga beslut hos våra medlemmar innan vi uttalar oss. Sedan är vi beredda att höra vad oxelösundarna tycker. Vi vill inte bidra till att framställa politiken som populistisk och bygga på utspel från eget tyckande. För oss är inte det demokrati, men helt uppenbart tänker och tycker vi olika.

Fördelen med ett badhus i Oxelösund är många.

– Närheten och vikten av att skolan aktivt jobbar med den fina simundervisning man gör idag, alla föreningar som nyttjar och skapar bra verksamhet i simhallen som simklubben och kanotklubben för att nämna några, alla medborgare som nyttjar badet för att skapa en meningsfull fritid.

– Idrottshallen som används flitigt av föreningar som skapar massa fin verksamhet för barn och unga som innebandy, fotboll med flera, judoklubben fina verksamhet, Atletklubben, bouleklubben, boxningsklubben mm som nyttjar lokaler och driver viktig och värdefull verksamhet.

– Medleys fina verksamhet med gym och gruppträning som flitigt använda av våra medborgare.

– Klubbar som mer än gärna kommer till Oxelösund på träningsläger och hyr våra hallar, planer, som kanske spelar fresbee-golf, åker till Jogersö och badar och klättrar i höghöjdsbanan eller åker till Boda Borg och kör deras utmanade banor och som kanske sedan bor på Campox vid IP.

Värdet av detta är stort och det tycker vi över tid ska finnas i Oxelösund. Vem trodde tex att den stora anläggningen på Rosvalla i Nyköping skulle få alla sina hallar uthyrda när den byggdes? Idag är trycket på att få en tid i en hall där stort.

Så med kostnader kommer också intäkter för att hyra ut hallar och planer till verksamheter och läger, detta blir som en fin bonus till mervärdet dessa anläggningar skapar för våra invånare.

Vi har mer en gärna en bred dialog med Moderaterna och övriga partier i Oxelösund hur vi kan hitta bästa lösningen ekonomiskt, hållbart och utformningsmässigt för ett badhus och sporthall i Oxelösund.

Det kommer att bli viktigt att få in en bred och rättvis syn på vad Oxelösundarna tycker i denna fråga. Vi behöver ge tjänstemännen i uppgift att ta fram en sådan undersökning som når ut brett och där vi får in tyckande från den breda massan.

Linus Fogel (S)
Oppositionsråd

Vill du vara med och bidra till en aktiv fritid i Oxelösund?
Bli medlem: www.socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet