Känslan av tystnadskultur går att bryta

Insändare publicerad på sn.se 2023-02-01

Upplevelsen av en tystnadskultur i äldreomsorgen i Oxelösund är allvarlig. Det är av största vikt att medarbetares åsikter kommer fram för att en organisation ska kunna göra förändringar i syfte att förbättra. Åsikterna behöver däremot komma fram i rätt kanaler. Det är viktigt att de skrivs ner och skickas in till centrala delar av organisationen för att kunna dokumenteras och hanteras. Som medarbetare kan du välja att skicka in anonymt via visselblåsarfunktionen eller via inrapporteringssystemet Kia. Åsikter har också kunnat framföras på APT eller dialogkafé med förvaltningschefen. Ett konstruktivt sätt att lyfta fram synpunkter kan även vara att komma med inspel om hur man skulle kunna lösa situationen, detta då personalen som möter brukarna många gånger har både god kunskap och mycket kloka tankar om lösningar


När det gäller omsättningen på chefer så har den varit för hög inom vissa avdelningar och då primärt på Björntorp under åren 2021 och 2022. Under dessa år slutade totalt i äldreomsorgen 11 chefer varav 2 gick i pension och 1 bytte tjänst i kommunen. Sjötången inte har haft några chefsbyten och har fungerat mycket bra under denna tid. Även inom hemtjänsten och sjuksköterskeorganisationen förbättrades situationen när det gällde omsättningen på chefer.


Jag vet att en närvarande och stabil chef är mycket viktig för en organisation. Som konsekvens av den högre omsättning av chefer på Björntorp så genomfördes en omorganisation i chefsleden under 2022 med syftet att öka det nära ledarskapet. Bland annat så tillfördes ytterliga två chefer efter samråd med personalansvariga, enhetschefer och stödfunktioner. Allt i syfte att öka det närvarande ledarskapet.


Vi tillförde även biträdande enhetschefer inom både hemtjänsten och inom sjuksköterskeorganisationen för att ge stöd i schemaläggning och bemanning. Arbetet med arbetsmiljö och ledarskap är ett ständigt pågående arbete som kräver utveckling och uppföljning. Jag har fullt förtroende över att äldreomsorgsförvaltningen klarar detta komplexa arbete, hoppas nu också att den nya politiska majoriteten också gör det. I vår roll som opposition kommer vi fortsätta lägga stor vikt vid arbetsmiljö och ledarskap.


Linus Fogel (S)
Oppositionsråd

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet