En vård och omsorg att vårdaNär jag ser tillbaka fyra år så ser jag att vården och omsorgen i Oxelösunds kommun har hanterat svåra utmaningar. Under åren har vi anpassat kostnaderna för verksamheten från ett stort underskott till i dag en budget i balans. Det är självklart att denna resa inte går smärtfritt. Omorganisationen, som fortsatt pågår, tar energi från verksamheten innan den är på plats. Det i kombination med en organisation som slitit hårt och förtjänstfullt under mer än 2 år av pandemin är som alla förstår ansträngande


Omorganisationen har varit nödvändig och jag hoppas att det nya styret orkar hålla i denna förändring precis som vi gjort. En omorganisation kräver uthållighet och att vi orkar stå kvar när det blir jobbigt för jobbigt har det varit. Alla vi som på våra arbetsplatser varit med om en omorganisation vet att det är jobbigt att förändras, kanske allra jobbigast att förändra en kultur i en organisation. Men om vi inte hållit fast vid att omorganisationen är möjlig, nya scheman nödvändiga för att vi ska ge alla möjlighet att jobba 100%, att de delade turerna ska jobbas bort, att brukarna i hemtjänst inte har så många olika besök och att vikarieanvändandet blir minimalt, så hade vi behövt plocka pengarna från någon annan verksamhet. Jag är övertygad om att Oxelösundrana inte skulle tyckt att det vore okej att skolans budget minskade med 30 miljoner kr för att vård och omsorg inte klarade av att anpassa sin verksamhet genom en omorganisation.


Vid sidan om denna utmanande resa har vi detta år infört språktest i verksamheten för att säkerställa att alla kan göra sig förstådda i svenska i både tal och text. Vi har ordnat språkstärkande utbildning för de med behov. 2022 ska 10 vårdbiträden utbildas, under arbetstid, till undersköterska i en organisation där redan en så hög andel som 87% är utbildade undersköterskor. Vi har utbildat all personal i bemötande. Vi har anställt tre familje- och skolpedagoger som i samverkan med Utbildningsnämnden jobbar för att stärka närvaron i skolan för elever med hög frånvaro. Vi har fortsatt utveckla Drivhuset för de som behöver komma i jobb eller utbildning vilket har lett till att arbetslösheten sjunker mest i Sörmland. Vi har tagit beslut om gratis arbetsskor till personalen som jobbar brukarnära. Så snart pandemin var över har vi gett möjlighet för de äldre i Oxelösund att åka buss gratis. Vi har öppnat en ny träffpunkt för alla i Oxelösund över 65 år, där vi dagligen har olika aktiviteter. Trots svåra tider har vi lyckats genomföra bra saker. Vi överlämnar nu detta till en ny majoritet. Vi kommer naturligtvis att noga granska vad de gör. Vi kommer att fortsätta driva socialdemokratiska frågor. Vi ska alltid fortsätta kämpa för allas lika värde. Vi vill att vi gemensamt tar ansvar för varandra och vi vet att vi bäst bygger Oxelösund tillsammans.


Linus Fogel (S)

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet