En rättvis nationell budget?

Idag släpper regeringen sin budget. Det här är en budget som gör Sverige fattigare. Vårt land står inför stora utmaningar – en lågkonjunktur, kostnadskris för välfärden och för hushållen och ett eskalerande gängvåld. Den budget som SD-regeringen har presenterat speglar inte det allvar som situationen kräver. De har valt att vara passiva genom den här krisen. De har prioriterat höginkomsttagarna framför vanligt folk och välfärden. Nu står inför en välfärdskris som kommer att leda till besparingar i sjukvården, skolan och äldreomsorgen.

Vi socialdemokrater prioriterar annorlunda.
Vi kommer att sätta vanligt folk och välfärden främst under den här krisen. Vi vet att Sverige kan mycket bättre än så.

Vad med och jobba för ett bättre Sverige.
Bli medlem: www.socialdemokraterna.se/bli-medlem

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet