En bra politik för seniorer?

Oxelösund: Idag är jag genuint orolig för våra äldre i Oxelösund, får de verkligen den vård de förtjänar? Jag är också genuint orolig för vår personal inom äldreomsorgen, har de en god arbetsmiljö och mår de bra på jobbet?

Orsaken till min oro är den senaste tidens skriverier till oss politiker, i vår lokaltidning och även i inslag i radion. Personalen i verksamheten skickar oroliga brev till politiken där de beskriver en ohållbar arbetssituation där personal säger upp sig på löpande band, där personalen mår psykiskt dåligt av den ständiga höga arbetsbelastningen, där personalen signalerar att man inte hinner hjälpa alla brukare som man önskar och där man upplever att den politiska ledningen inte lyssnar och kommer med åtgärder.

En av våra största pensionärsorganisationer i Oxelösund, PRO, signalerar att det är stora brister i både hemtjänsten och särskilt boende. De larmar om att äldre får gå nedkissade, vara utan mat i flera dagar, personalen som inte hinner stanna hos äldre och hjälpa dem med insatser, för många personal som besöker en brukare under 14 dagar och personal som inte finns på plats på avdelningar på särskilt boende

Tyvärr är inte detta första gången det signaleras om missförhållande under året. Politiken fick likande skrivelser från skyddsombuden på Björntorp under våren, politiken fick en skrivelse om att personalen var rädda och upplevde att ordförande i nämnden drev politik vid besök i verksamheten och favoriserade dem som var för besluten, vi har läst i tidningen och hört på radion om tystnadskultur, kränkningar av personal och missförhållanden i verksamheten och bötesavgifter från IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

Visst fanns det utmaningar även när vi styrde äldreomsorgen. Men vi hade en vilja och en tydlig riktning och tog politiska beslut som fick ett ekonomiskt underskott på 30 miljoner att år 2022 vara ett överskott, vi tog beslut om att stärka det nära ledarskapet genom att tillsätta biträdande enhetschefer, utökade antalet verksamhetschefer, tillsatte en samordnare som var chefstöd i verksamhetsuppföljning, statsbidrag och ekonomi mm. Vi införde språktest för att säkerställa språkkunskapen, vi utbildade personalen i bemötande, vi införde omsorgslyftet för att utbilda undersköterskor under betald arbetstid, vi ändrade scheman så vi bättre skulle kunna utnyttja tiden att hjälpa varandra mellan olika verksamheter för att nämna några åtgärder. Under de sista 3 åren vi styrde var verksamheten mycket påverkad av Covid-pandemin och det gjorde att vi hade stora begräsningar i att bedriva förändringsarbete samt att personalen var slutkörda av den ökade arbetsbelastningen under pandemin. Vi hade en tydlig politisk vilja och riktning och hade garanterat nått ändra fram om vi fått fortsätta styra.

Det som gör mig väldigt orolig idag är att den nya majoriteten med Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna inte har kommit med några politiska beslut som har som syfte att långsiktigt förbättra situationen för våra äldre och vår personal. Det finns två saker som ordförande i kommunstyrelsen har initierat och det är en utredning för att peka på bakomliggande orsaker till den höga omsättningen av chefer inom vård och omsorg. Där visade det sig att omsättningen var högst inom social och omsorgsförvaltningen och att nöjdheten var högre inom äldreomsorgen. Men vad har hänt efter denna utredning? Vilka åtgärder har man satt in? Hur är omsättningen på chefer och personal idag? Varför vill man inte titta på om det finns en tystnadskultur inom kommunen?

För mig är detta inte en åtgärd för att förbättra för våra äldre eller vår personal, utan bara en kartläggning av läget utan åtgärder, verkställighet och uppföljning.

Sedan har ordförande i kommunstyrelsen också gett i uppdrag att utreda införandet av LOV. Att tro att detta är lösningen på problemet i äldreomsorgen är naivt. Lov öppnar bara upp för att fler företag kan utföra de biståndsbeslut som kommunen bestämmer att våra äldre ska få. Har man ingen ordning i sin egen organisation så kommer det enligt mig bara bli ännu stökigare om man inför LOV.

Var är ordförande i Vård- och omsorgsnämndens beslut för att förbättra situationen? Från hennes sida har inget beslut tagit fram till idag med en inriktning att förändra situationen, tillföra mer resurser, mer personal, nära ledarskap etc. Helt enkelt saknas det en handlingsplan för att långsiktigt göra äldreomsorgen i Oxelösund värdig för både våra äldre och vår personal. Politik är vilja och handlingskraft och att peka ut en riktning. Det är inte en uppgift för tjänstemännen i en politiskt styrd organisation.

Nya styret gick ju faktiskt till val på att få ordning och reda i äldreomsorgen, jag ser idag inga tecken på att det händer utan snare helt tvärt om.

Linus Fogel (S)
Oppositionsråd


Vill du vara med och bidra till en bättre äldreomsorg?
Bli medlem: www.socialdemokraterna.se/bli-medlem

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet