Det ska vara tryggt att åldras i Oxelösund

Vi socialdemokrater vet att grunden för ett tryggt samhälle är allas lika värde och att vi gemensamt tar ansvar för varandra och gemensamt bygger vår välfärd. Därför är det viktigt att äldreomsorgen och hemtjänsten drivs i kommunal regi och inga skattepengar ska gå till privata vinster.

Vi satsar 26 miljoner mer på de närmaste tre åren än vad Alliansen gör. 

För att det ska vara tryggt att åldras i Oxelösund så vill vi fortsätta satsa på fast omsorgspersonal i äldreomsorgen. Alla äldre som har bistånd ska ha en fast kontaktperson som är utbildad undersköterska. Redan idag är 86% av de anställda i äldreomsorgen utbildade undersköterskor. Vi fortsätter satsa. I år påbörjar 10 vårdbiträden utbildning till undersköterska. Kompetensutveckling är viktigt och något vi lovar att fortsätta satsa på för all personal inom vård om omsorg. 

Vi vet att det är viktigt att alla som jobbar i äldreomsorgen kan göra sig förstådda i svenska språket, både i tal och skrift. Vi har redan påbörjat detta arbete från och med årsskiftet 21/22. Alla nyanställda måste genomgå ett arbetsprov för att visa att de har rätt språkkunskaper innan de får anställning. Det gäller både tillsvidareanställda och vikarier. De som redan är anställda och behöver stärka språket har påbörjat och kommer att påbörja språkstärkande utbildning på Campus. 

Äldre i Oxelösund ska ha ett tryggt och anpassat särskilt boende den dagen det finns behov. Därför lovar vi att fortsätta bygga nya särskilda boenden. Vi har under 2021 färdigställt 22 nya platser i ett nytt boende vid Björntorp. Vi lovar också att renovera de särskilda boende vi väljer att behålla till en trygg och anpassad standard. Det är för oss trygghet för våra äldre. 


Vi lovar att fortsätta utveckla aktiviteter för våra äldre som ett sätt att bryta ensamheten. Vi vill göra detta tillsammans med föreningar och frivilligorganisationer. Nu den 5/9 kommer vi öppna en ny träffpunkt i Bojens lokaler på Björntorp. Hit är alla över 65 år välkomna att delta i aktiviteter under vardagar. Aktiviteterna samordnas med föreningar och frivilligorganisationer. Hit kan äldre ta sig gratis med det busskort som vi erbjuder till alla äldre över 65 år  i Oxelösund från och med den 1/9. Redan idag har vi seniorcafé på Koordinaten som är en populär aktivitet för alla över 65 år. 


Arbetsmiljön är viktig för att personalen ska trivas och kunna ge äldre den bästa och tryggaste vården. För oss är det självklart att alla ska kunna jobba 100% om man vill. För oss är det också självklart att ofrivilliga delade turer ska bort. För att komma närmare denna målsättning har vi redan idag börjat med smarta scheman. På detta sätt ser vi till att personal och kompetens fördelas jämnt över dygnet. På detta sätt ökar vi närvaron av personalen hos de äldre samt att antalet personal som möter en brukare blir betydligt lägre.  


Genom smarta scheman, fokus på kompetensutveckling, fast omsorgspersonal och undersköterska som lägsta utbildningsnivå så kommer vi att skapa en arbetsmiljö som minskar sjukfrånvaron också.  


Vi lovar att vårdpersonal som jobbar med nära vård ska få arbetsskor. Detta arbete är påbörjat och vi kommer redan ha detta på plats under hösten. 


Vi har nästan full bemanning i dagsläget. 


Två sjuksköterskor är under rekrytering annars är organisationen fullbemannad med 22 sjuksköterskor, vilket är en hög andel sjuksköterskor jämfört med andra kommuner. 


Vi Socialdemokrater ska med kraft arbeta för att våra äldre ska få den omsorg som de förtjänar. 

Linus Fogel (S)
Ordförande för Vård och omsorgsnämnden

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet