Är demokratin i fara?


Debattartikel publicerad på Södermanlands nyheters hemsida 2022-11-10

Som folkvald politiker ska man känna sig trygg. Trygg i att fritt kunna prata på ett slutet sammanträde. Trygg i att kunna ställa alla frågor som behövs för att förstå och sätta sig in i ett beslut. Trygg i att ärenden som är sekretessbelagda inte läcker ut och skadar individerna det handlar om. Finns inte denna trygghet så är frågan vem som vill ta på sig rollen som folkvald politiker i Oxelösund? Äventyras denna trygghet av att någon i smyg gör en ljudupptagning från ett slutet möte så är det en fara för den demokratiska processen och det är mycket allvarligt.
 

I Oxelösund har det gjorts inspelningar under Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möten. Detta har skett i hemlighet enligt uppgift av en förtroendevald politiker. Det är allvarligt om det stämmer att det är en folkvald företrädare som hanterar sitt förtroende på detta sätt. Den förtroendevalde har inte berättat att hen spelar in och inspelningarna har sedan lämnats över till någon vars ärenden hanteras av nämnden. Upplevelsen är att inspelningen används i syfte för att beslut ska fattas för att gynna vederbörande.
Ingen folkvald politiker ska behöva känna en oro över att om inte ett beslut tas i en viss riktning så kan det leda till personliga konsekvenser.
Frågan är hur mycket demokratin tål och vem som vill och vågar ta det viktiga uppdraget som politiker i framtiden?
Detta är enligt oss ett allvarligt hot mot den demokratiska processen. Innehåller inspelningarna dessutom sekretessuppgifter eller uppgifter som bryter mot GDPR (Europeisk dataskyddslag), då är det ännu allvarligare.
 

Ute i vårt samhälle finns många politiskt intresserade människor. Men kommer de att vilja engagera sig i ett parti och kanske ta ett politiskt uppdrag. Förmodligen inte. Inte i Oxelösund i alla fall. Inte om det fortsätter att förekomma hemliga inspelningar från möten eller förtäckta hot mot politiker. Vill kommuninvånarna ha det så här? Vad tänker våra politiker i det kommande högerstyret i Oxelösund?
Vi tar skarpt avstånd från detta och vill att det upphör omedelbart!

Socialdemokraterna i Oxelösund
Catharina Fredriksson,
Linus Fogel,
Tommy Karlsson
Malin Björgum

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet